The Legal Village by LAR

Gemoedsrust ... en een fiscaal voordeel als bonus

Schade, een burenconflict, een niet gerespecteerd contract ...? Onze Full Tax Advantage rechtsbijstandverzekering verdedigt u ... en is fiscaal aftrekbaar!

Bescherming die wettelijk toegankelijk is voor iedereen

Ongeval, contractbreuk, onjuiste factuur, defecte goederen die online zijn gekocht ... u heeft een conflict met een derde partij of met een bedrijf? Waarschijnlijk heeft u advies en in sommige gevallen bemiddeling nodig om een van deze vele situaties op te lossen.

Helaas is niet iedereen noodzakelijkerwijs in staat om de steeds hogere kosten van justitie op te vangen. Aangezien de toegang tot het recht en de rechtspraak een grondwettelijk recht is, wilde de regering de rechtsbijstandverzekering toegankelijker maken voor de burgers. Het resultaat? Door te kiezen voor een Full Tax Advantage verzekering met LAR, geniet u, afhankelijk van uw persoonlijke situatie, van een fiscaal voordeel van maximaal 124 euro/jaar op uw premie.
1 op 3 Belgen heeft de laatste 5 jaar een juridisch geschil gehad.
Advies en juridische bescherming voor elke situatie
Geschillen in geval van echtscheiding, wilsbeschikking, burengeschillen, contractbreuk ... Wij staan u bij in een veelheid van situaties en geschillen, zowel privé als professioneel. Onze professionele en ervaren juristen staan steeds telefonisch en per e-mail tot uw beschikking. Gerechtelijke procedures zijn nooit een doel op zich, maar in sommige gevallen is het onvermijdelijk dat er een beroep wordt gedaan op een rechter. De toegang tot een rechter wordt steeds meer bepaald door het feit dat de partijen hebben geprobeerd een oplossing te vinden buiten een gerechtelijke procedure om.

Meer informatie? 
Dit product kan niet worden onderschreven via onze website. Neem gerust contact op met uw makelaar en raadpleeg onze commerciële documenten. U vindt hier alle nuttige informatie over ons nieuwe product LAR FAMILY FULL TAX ADVANTAGE. Elke garantie voorziet in een maximaal interventieplafond. Voor sommige van hen geldt een wachttijd en/of een interventiedrempel. Er zijn ook uitsluitingen van toepassing (opzettelijke handelingen, betaling van boetes, enz.).