The Legal Village by LAR

Welke rechten heb ik als een werkgever weigert me aan te nemen omdat ik zwanger ben?

Wist u dat een werkgever tijdens een jobinterview niet naar de eventuele zwangerschap of zelfs de kinderwens van een kandidate mag vragen? Stelt hij deze vragen toch, dan heeft de kandidate het recht om ze niet te beantwoorden. Deze vragen zijn enkel toegelaten als ze belangrijk zijn omwille van de aard van de functie of van de gevraagde taken, bijvoorbeeld wanneer een job zware veiligheidsrisico’s inhoudt voor zwangere vrouwen.

In België is dit soort vragen verboden de anti-discriminatiewetten van 10 mei 2007. Deze wetten erkennen twee soorten discriminaties: directe discriminatie en indirecte discriminatie.

Directe vs indirecte discriminatie

Bij directe discriminatie wordt iemand minder gunstig behandeld dan een andere persoon die zich in dezelfde situatie bevindt of zou kunnen bevinden. Deze wetten vermelden meerdere criteria op basis waarvan niemand gediscrimineerd mag worden, zoals bijvoorbeeld leeftijd, geslacht, seksuele oriëntatie … en ook zwangerschap. Een vrouw niet aannemen omwille van haar zwangerschap, wordt dan ook beschouwd als directe discriminatie.

Wanneer een reglement of een maatregel, hoe neutraal ze ook lijken, een groep mensen benadelen ten opzichte van een andere groep mensen, is er sprake van indirecte discriminatie.

Hoe kunt u zich verweren?

Als u meent het slachtoffer te zijn van directe of indirecte discriminatie, kunt u een klacht indienen bij de politie, want er staan weldegelijk straffen op discriminatie, en/of een procedure opstarten bij de Burgerlijke rechtbank van Eerst Aanleg om de discriminatie stop te zetten en een schadevergoeding te vorderen.

Als slachtoffer hoeft u bovendien geen bewijzen aan te brengen voor de discriminatie. Het is de beschuldigde die moet bewijzen dat hij niemand heeft gediscrimineerd.

Daarnaast kunt u ook beroep doen op UNIA, het centrum voor gelijke kansen. UNIA heeft van de overheid de bevoegdheid gekregen om klachten te verzamelen en als bemiddelaar op te treden tussen het slachtoffer en de vermeende dader van een discriminatie. Indien nodig kan UNIA zelfs juridische stappen ondernemen. Bijkomende informatie over UNIA vindt u op www.unia.be.
Specifiek voor discriminatie op basis van het geslacht (man/vrouw) kunt u zich ook richten tot
het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen.

Lees meer adviezen

Mijn werk

Mag je werkgever zomaar je arbeidsvoorwaarden veranderen?

Andrea C., 36 jaar, Antwerpen. "Momenteel werk ik in Antwerpen, kort bij huis. Mijn baas heeft echter de arbeidsvoorwaarden veranderd: het kantoor verhuist waardoor ik in Brussel moet gaan werken. Ik heb aan LAR gevraagd wat mijn rechten zijn."

Mijn werk

Wanneer is een ongeval een arbeidsongeval?

Damien J., 47 jaar, Brussel. "Ik struikelde over een bureaustoel op mijn werk. Ik maakte een verkeerde beweging en nu heb ik last van rugpijn. Ik heb aan LAR gevraagd of dit als een arbeidsongeval wordt beschouwd.”

Juridisch advies

1 Omschrijf je vraag of probleem
2 Kies een advocaat
72,60
3 Ontvang jouw persoonlijke advies binnen 3 dagen

Gemoedsrust verzekerd

Een gerechtelijke procedure kan voor een financiële kater zorgen. Een rechtsbijstandsverzekering beschermt je hiertegen. Bovendien kan je bij je verzekeraar ook advies inwinnen om preventief conflicten te voorkomen of kan je geholpen worden om het conflict onderling op te lossen. Bij LAR doen we er alles aan om je de beste verzekering te geven. Want je wil optimaal beschermd zijn.