The Legal Village by LAR

Hoe verloopt de betaling van een verkeersboete en hoe kan je die weigeren?

Door een betere samenwerking tussen de FOD Justitie, de FOD Mobiliteit en de politiediensten zal de inning van verkeersboetes vlugger verlopen. Maar wat als het toch verkeerd loopt?

Juan V., 26 jaar, Hannut: “Vorige week viel er een verkeersboete in mijn brievenbus. Op de boete staat echter een tijdstip waarop ik onmogelijk te snel gereden kan hebben, want ik zat toen aan mijn bureau op het werk. Kan ik de boete weigeren?”

Het advies van onze expert

Voortaan stuurt de politie alle informatie over een verkeersovertreding automatisch naar de FOD Justitie. Er zal automatisch een brief naar de overtreder verstuurd worden, met daarin het proces-verbaal en een overschrijving als hij niet onmiddellijk gevat werd.

Deze zogenaamde ‘onmiddellijke inning’ is enkel mogelijk bij verkeersovertredingen van de eerste, tweede en derde graad. Dit zijn onder meer kleine snelheidsovertredingen, telefoneren tijdens het rijden, een ongeschikt kinderzitje of geen voorrang verlenen van rechts. Bij zwaardere overtredingen van de vierde graad, zoals bijvoorbeeld een snelheidsovertreding van meer dan 30 km/u in de bebouwde kom, is er geen onmiddellijke inning mogelijk en moet je voor de politierechtbank verschijnen.

Op de onmiddellijke inning wordt verwezen naar de website www.verkeersboeten.be. Daarop kan je het nummer van je proces-verbaal invoeren om je dossier te bekijken en je verkeersboete online betalen. Bovendien vind je er ook informatie over hoe je een verkeersboete kan betwisten.

Je kan je onmiddellijke inning immers altijd betwisten. Het Openbaar Ministerie zal je bezwaar dan onderzoeken. Ga hier echter niet te licht over, want als het Openbaar Ministerie niet akkoord gaat met jouw betwisting, zal het een ‘minnelijke schikking’ opstellen en het bedrag van je boete verhogen. . Indien je nog niet betaalt of verder onsuccesvol betwist, zal het Openbaar Ministerie in de toekomst een ‘bevel tot betaling’ opstellen die de boete bijkomend verhoogd met 35%. Als uw boete dan hoger is dan 225 euro, kan ze bovendien een extra bijdrage vorderen van 200 euro voor het Fonds van slachtoffers van opzettelijke gewelddaden.

Betaal je jouw verkeersboete nog steeds niet, dan kan de FOD Financiën de boete innen door bijvoorbeeld een gerechtsdeurwaarder aan te stellen, met bijkomende kosten tot gevolg, of door het bedrag af te houden van je belastingen. Bovendien kan bij een controle van je wagen en vaststelling van niet-betaling je wagen in beslag worden genomen tot de boete is betaald. Heb je na drie jaar nog niet betaald, dan kan het openbaar ministerie bovendien een rijverbod opleggen van 8 dagen tot 30 dagen.

Het resultaat

  • LAR heeft Juan aanbevolen de boete te betwisten met behulp van het formulier dat in bijlage van het formulier zat.
  • LAR raadde Juan aan om een attest toe te voegen van zijn werkgever, om te bewijzen dat hij op dat ogenblik op kantoor was.
  • Als Jeroen niet genoeg bewijsmateriaal heeft, raadt LAR hem aan de boete te betalen om bijkomende kosten te vermijden.

De leerpunten

  • Als je de feiten niet hebt begaan én je kan dit ook bewijzen, dan is het interessant om een verkeersboete te betwisten.
  • Kan je jouw onschuld echter niet bewijzen, dan is het beter toch de onmiddellijke inning te betalen aangezien de boete exponentieel stijgt.
  • Een voorbeeld van de exponentiële stijging van boetetarieven (uitgezonderd snelheidsovertredingen):

Lees meer adviezen

Mijn verplaatsingen

Rijden met de auto van iemand anders: ben je aansprakelijk voor schade?

Sam P., 27 jaar, Leuven. "Een vriend had teveel gedronken. Dus stelde ik voor om hem naar huis te rijden met zijn wagen. Onderweg ben ik tegen een andere wagen gebotst. Ik snap dat mijn vriend kwaad is, maar moet ik echt voor de kosten opdraaien? Ik heb deze vraag aan LAR gesteld."

Mijn verplaatsingen

Wie heeft voorrang bij het ritsen?

Alex W., 65 jaar, Gilly. "Ik reed op een rijstrook waarop even verderop werken bezig waren. Ik wou ritsen maar raakte hierbij een auto die al op de andere rijstrook reed. De bestuurder zei me dat ik geen voorrang had omdat ik een manoeuvre uitvoerde. Ik heb bij LAR om advies gevraagd."

Juridisch advies

1 Omschrijf je vraag of probleem
2 Kies een advocaat
72,60
3 Ontvang jouw persoonlijke advies binnen 3 dagen

Gemoedsrust verzekerd

Een gerechtelijke procedure kan voor een financiƫle kater zorgen. Een rechtsbijstandsverzekering beschermt je hiertegen. Bovendien kan je bij je verzekeraar ook advies inwinnen om preventief conflicten te voorkomen of kan je geholpen worden om het conflict onderling op te lossen. Bij LAR doen we er alles aan om je de beste verzekering te geven. Want je wil optimaal beschermd zijn.