The Legal Village by LAR

Wat moet je doen als je materiaal van je werkgever beschadigt?

Je bent verantwoordelijk voor het materiaal dat je werkgever je toevertrouwt, maar onder bepaalde voorwaarden.

Tijdens de uitvoering van je contract ben je niet aansprakelijk voor schade, onvrijwillig verlies of slijtage door een normaal gebruik van materiaal. Het is de werkgever die voor de kosten instaat. Maar hij kan je echter om een tegemoetkoming vragen als er sprake is van fraude, nalatigheid of een herhaaldelijke fout.

Heb je een kop koffie gemorst op de laptop van je werk? Kreeg je een gsm van je werkgever, maar werd hij gestolen? Iedereen kan pech hebben, maar als het om eigendom van je werkgever gaat, wie moet dan betalen: jij of je werkgever?

Nick S., 38 jaar, Leuven. "Ons kantoor werd opnieuw ingericht. We staken allemaal een handje toe om wat spullen te verplaatsen. Hierbij liet ik per ongeluk een printer uit mijn handen glippen. De printer werkt nu niet meer. Ik heb aan LAR gevraagd of ik voor de kosten moet opdraaien."

Het advies van onze expert

Tijdens de uitvoering van je arbeidsovereenkomst ben je niet aansprakelijk voor beschadigingen, toevallig verlies of slijtage van voorwerpen ten gevolge van een normaal gebruik. De werkgever moet de kosten in deze gevallen op zich nemen.

In sommige gevallen kan het bedrijf je wel een tegemoetkoming vragen: als er sprake is van fraude bijvoorbeeld, of in het geval van nalatigheid of een fout die je herhaald hebt. Je kan als werknemer ook aansprakelijk gesteld worden voor schade die buiten de uitvoering van je arbeidsovereenkomst valt.

Word je aansprakelijk gesteld, dan moet je met je werkgever afspreken hoeveel de schadevergoeding bedraagt en hoe je ze moet betalen. Deze schadevergoeding kan van je loon worden ingehouden als je hiervoor je schriftelijke toestemming geeft. Bereik je geen akkoord, dan zal de rechtbank moeten oordelen.

Het resultaat

  • LAR legde Nick uit dat hij voor dit soort schade niet aansprakelijk is.
  • LAR nam contact op met de werkgever van Nick om te bemiddelen.
  • De werkgever betaalde voor de vervanging van de printer.


De leerpunten

  • Je bent aansprakelijk voor materiaal van je werkgever dat je gebruikt, maar niet in alle omstandigheden.
  • Achterhaal of je werkgever je aansprakelijk kan stellen voor de beschadiging.
  • Wil je werkgever de schadevergoeding inhouden van je loon? Dan heeft hij je schriftelijke toestemming nodig.

Juridisch advies

1 Omschrijf je vraag of probleem
2 Kies een advocaat
72,60
3 Ontvang jouw persoonlijke advies binnen 3 dagen

Gemoedsrust verzekerd

Een gerechtelijke procedure kan voor een financiƫle kater zorgen. Een rechtsbijstandsverzekering beschermt je hiertegen. Bovendien kan je bij je verzekeraar ook advies inwinnen om preventief conflicten te voorkomen of kan je geholpen worden om het conflict onderling op te lossen. Bij LAR doen we er alles aan om je de beste verzekering te geven. Want je wil optimaal beschermd zijn.