The Legal Village by LAR

Wat kan je doen tegen online pesten?

Het probleem wordt best in der minne geregeld of er wordt best een bemiddelaar ingeschakeld. Cyberpesten is een strafbaar feit: je kunt een klacht indienen bij de politie en daarna civiel optreden om het pesten te doen stoppen en schade te eisen. Weet dat de meeste sociale netwerken een 'report'-functie hebben om pestgedrag te melden.

Je merkt dat je kind gepest wordt op Facebook, Instagram of een ander online platform? Als ouder wil je hier zo snel mogelijk iets aan doen. Er zijn procedures waardoor je wel snel dingen kan ondernemen.

Nathalie M., 45 jaar, Holsbeek: "Mijn zoon wordt gepest op Facebook. Ik maak me hierover zorgen. Daarom heb ik bij LAR nagevraagd of ik de pesters moet aanspreken of waar ik terecht kan."

Het advies van onze expert

Veel sociale netwerken hebben een "report-functie". Die kan je gebruiken om onder meer pestgedrag te melden. Facebook bijvoorbeeld zal controleren of de berichten in strijd zijn met hun richtlijnen. Facebook zal in dat geval de pestberichten verwijderen.

Als Facebook (of een ander sociaal netwerk) niet of niet snel genoeg ingrijpt,  dan kan je ook zelf vragen aan de pester om het bericht te verwijderen. Levert dit geen resultaat op, contacteer dan de ouders en bespreek het probleem met hen. Licht ook de schooldirectie in als het pestgedrag zich ook op school voordoet.

Vaak is het in deze delicate situaties moeilijk communiceren (zowel tussen dader en slachtoffer, als tussen de ouders). Toch is het belangrijk om te proberen dit probleem onderling en minnelijk op te lossen.

De kans bestaat dat de situatie nog verder escaleert. In zo’n geval kan een bemiddelaar de partijen helpen om een oplossing te vinden.

Komt er totaal geen medewerking van de tegenpartij, wordt de situatie erger of voelt je kind zich onveilig? Aarzel dan niet om klacht neer te leggen bij de politie. Cyberpesten kan immers wel degelijk een strafrechtelijk misdrijf zijn.

Het resultaat

  • LAR heeft Nathalie geïnformeerd over de stappen die ze kan ondernemen.
  • Na het advies van LAR nam ze contact op met de ouders van de pester en informeerde ze de school. 
  • Als dit niet helpt, zal Nathalie met LAR bespreken wat ze hierna kan ondernemen. 
  • LAR dekt de kosten van een bemiddelaar, net als de kosten van een advocaat en een gespecialiseerde firma om de negatieve berichten te verwijderen of te verplaatsen.

De leerpunten

  • Bespreek met je kind de gevaren van internet en vraag om je te verwittigen bij problemen.
  • Neem bij pestgedrag contact op met de verschillende betrokken partijen.
  • Als de dader noch de ouders meewerken, kan je klacht indienen bij de politie en kan je je eventueel burgerlijke partij stellen om het pesten te stoppen en een schadevergoeding te krijgen.

Juridisch advies

1 Omschrijf je vraag of probleem
2 Kies een advocaat
72,60
3 Ontvang jouw persoonlijke advies binnen 3 dagen

Gemoedsrust verzekerd

Een gerechtelijke procedure kan voor een financiƫle kater zorgen. Een rechtsbijstandsverzekering beschermt je hiertegen. Bovendien kan je bij je verzekeraar ook advies inwinnen om preventief conflicten te voorkomen of kan je geholpen worden om het conflict onderling op te lossen. Bij LAR doen we er alles aan om je de beste verzekering te geven. Want je wil optimaal beschermd zijn.