The Legal Village by LAR

Digitaal overlijden: wat gebeurt er met onze persoonlijke gegevens?

Om te garanderen dat je persoonsgegevens aan je dierbaren worden overgemaakt, stel je gewoon een schriftelijk testament op waarin al je internetaccounts en wachtwoorden staan. Je kunt zolang je leeft ook regelingen treffen met Google en Facebook. Als een familielid van jou overlijdt zonder instructies te hebben nagelaten, moet je via een specifiek formulier contact opnemen met ieder sociaal netwerk om de verwijdering van de desbetreffende accounts aan te vragen of die om te vormen tot een account met herdenkingsstatus.

Tot voor 10 jaar kende niemand dit fenomeen, maar nu rijst de vraag "wat met het recht op vergetelheid en met de digitale gegevens na het overlijden?". Want wat gebeurt er met de verschillende accounts (mail, Facebook, Twitter, Instagram …) van een overledene en wie heeft er toegang toe?

Martine P, 43 jaar, Luik. "Mijn papa is overleden maar zijn Facebook-account is actief en nog steeds te zien op internet. En dat maakt de pijn nog ondraaglijker. Ik heb geen toegang tot zijn account en zou willen dat het voorgoed gedeactiveerd wordt. Ik heb dus LAR om hulp gevraagd"

Het advies van onze expert

De digitale identiteit staat los van de geboorte en de dood van een individu. Dus na het overlijden van het individu blijven al zijn gegevens en accounts beschikbaar op internet. We hebben te maken met een complex gegeven, de digitale onsterfelijkheid.

Een profiel op een sociaal netwerk of een mailaccount is strikt persoonlijk en onderworpen aan regels omtrent de vertrouwelijkheid en het respect voor de privacy. Deze gegevens mogen dus niet worden doorgegeven: familieleden of vrienden kunnen er geen toegang toe krijgen.

Het gemakkelijkste is dat u terwijl u nog in leven bent, regelt wat er moet gebeuren met uw digitale gegevens:

 • Een geschreven testament opstellen
  Het testament gaat over zowel het materiële vermogen als de immateriële goederen (digitale gegevens, gebruikersnamen, wachtwoorden). Het moet een overzicht bevatten van alle internetaccounts en de daarbij horende wachtwoorden. Een notaris zal u helpen om uw digitale gegevens correct door te geven.
 • Functionaliteiten van leveranciers van onlinediensten
  Google en Facebook geven hun gebruikers de mogelijkheid om, terwijl ze nog leven, te bepalen wat er na hun dood met hun accounts en digitale gegevens moet gebeuren.
 • Digitaal testament
  Sommige bedrijven bieden diensten aan voor het post-mortembeheer van gegevens; via deze bedrijven kunt u informatie bewaren in een digitale 'kluis' die uw digitale identiteit bevat en door uw rechthebbenden geopend kan worden als u komt te overlijden. Dit digitale testament is niet wettelijk erkend (datum en authenticiteit kunnen dus gemakkelijker betwist worden).

Als de overledene geen stappen ondernomen heeft:
Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn hebben een formulier waarmee de familie het overlijden kan melden en kan vragen om het account af te sluiten.

Het resultaat

 • Martine heeft via het daartoe bestemde formulier contact opgenomen met Facebook om het account van haar vader te laten afsluiten.
 • Zij heeft nu al een legataris voor haar eigen Facebook-account aangesteld.
 • Zij heeft bij de notaris alles in orde gebracht om ervoor te zorgen dat haar digitale gegevens correct worden doorgegeven bij haar overlijden.

De leerpunten

 • U kunt terwijl u nog in leven bent uw ’digitaal overlijden’ regelen via een geschreven testament en rechtstreeks stappen ondernemen bij de leveranciers van onlinediensten.
 • Als een familielid overlijdt en geen instructies heeft achtergelaten, neemt u via het beschikbare formulier met elk sociaal netwerk contact op om het account van de overledene te laten verwijderen; u dient een bewijs van overlijden te bezorgen
 • Meer informatie vindt u in ons nuttige document over het Beheer van digitale persoonlijke gegevens.