The Legal Village by LAR

Hoe een naaste beschermen tegen zichzelf?

Wanneer de desbetreffende persoon niet meer over het nodige geestesvermogen beschikt. Het verzoek om rechtsbescherming moet worden ingediend bij de griffie van het vredegerecht (er moeten specifieke documenten worden verstrekt). De rechter stelt vervolgens een vertrouwenspersoon aan om de belangen van de persoon te vrijwaren.

Sommige personen zijn niet meer in staat om voor zichzelf te zorgen. Dementie, depressie, verslaving (gokspelen, alcohol, impulsaankopen) of een lange hospitalisatie kan ervoor zorgen dat iemand onder juridische bescherming geplaatst moet worden. Deze delicate maar broodnodige procedure heet voorlopige bewindvoering.

Elodie K., 41 jaar, Herent. "Mijn moeder is 81. Ze is mentaal sterk achteruit gegaan en verkwist haar geld. Ik vroeg aan LAR hoe ik haar kan beschermen tegen zichzelf."

Het advies van onze expert

Juridische bescherming is nodig wanneer iemand niet (meer) over het nodige geestesvermogen beschikt. Om deze bescherming te starten moet een familielid een aanvraag indienen bij het vredegerecht. Een aantal documenten moeten toegevoegd worden aan de aanvraag (een uitgebreid en recent medisch attest, niet ouder dan 15 dagen, die de lichamelijke toestand omschrijft van deze persoon, bewijs van de woonplaats, samenstelling van het vermogen ...). Deze documenten moeten de vrederechter een helder beeld geven van de situatie, zodat hij geschikte maatregelen kan treffen.

Het resultaat

  • Elodie heeft juridische bescherming aangevraagd bij de griffie van het vredegerecht.
  • De vrederechter heeft haar, haar moeder en enkele naasten uitgenodigd om een zicht te krijgen op de situatie. Elodie werd bijgestaan door een advocaat die werd aangesteld door LAR.
  • De vrederechter heeft Elodie aangesteld als voorlopig bewindvoerder.

De leerpunten

  • Juridische bescherming is nodig wanneer iemand niet (meer) over het nodige geestesvermogen beschikt.
  • De aanvraag moet ingediend worden bij het vredegerecht van de woonplaats van de betreffende persoon.
  • Er moeten specifieke documenten aan deze aanvraag toegevoegd worden.
  • De naasten en de te beschermen persoon worden uitgenodigd door de vrederechter.
  • De rechter duidt een bewindvoerder aan en eventueel een vertrouwenspersoon om de belangen van de persoon te vrijwaren.
  • Contacteer je verzekeringsmakelaar voor meer info.

Juridisch advies

1 Omschrijf je vraag of probleem
2 Kies een advocaat
72,60
3 Ontvang jouw persoonlijke advies binnen 3 dagen

Gemoedsrust verzekerd

Een gerechtelijke procedure kan voor een financiƫle kater zorgen. Een rechtsbijstandsverzekering beschermt je hiertegen. Bovendien kan je bij je verzekeraar ook advies inwinnen om preventief conflicten te voorkomen of kan je geholpen worden om het conflict onderling op te lossen. Bij LAR doen we er alles aan om je de beste verzekering te geven. Want je wil optimaal beschermd zijn.